Gustaf Fröding texter

Gustaf Fröding midi
1. det var dans bortom vägen
2. e fin vise
3. en kärleksvisa
4. en majvisa
5. en uppsalaflicka
6. en vårfästmö
7. ett gammalt förmak
8. i ungdomen
9. jäntblig
10. viken